PRIVACY

In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken, welke controle u hebt over uw persoonsgegevens en welke procedures we hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen. Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen via onze Peever website en persoonlijk tijdens evenementen.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die we over u verzamelen en we streven ernaar transparant te zijn over hoe we hiermee omgaan. Bovendien geven we u de controle over uw eigen gegevens.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of uw bezorgdheid willen uiten over een bepaald aspect van dit privacybeleid of de manier waarop Peever International omgaat met uw gegevens, stuur dan een e-mail naar ons via info@peever.be

Privacybeginselen

Privacybeleid kan ingewikkeld zijn. We hebben geprobeerd ons beleid zo duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Daarom hebben we in onze privacybeginselen hieronder samengevat hoe we bij Peever International omgaan met uw persoonsgegevens. Uit deze beginselen blijkt onze toewijding aan de bescherming van uw privacy en de correcte behandeling van uw persoonsgegevens op de manier die u zou verwachten.

Bij Peever International:
1 Vragen of verzamelen we alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om de diensten, producten en ervaringen die onze klanten verwachten, aan te bieden en te verbeteren.
2. Geven we u de controle over de persoonsgegevens die we van u bewaren om te zorgen dat deze correct zijn en in overeenstemming met uw voorkeuren.
3. Zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens altijd beveiligd en beschermd zijn.
4. Zijn we eerlijk en transparant over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.
5. Gebruiken we uw persoonsgegevens altijd alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd.
6. Verkopen we uw persoonsgegevens nooit en delen we deze alleen zoals wordt beschreven in ons privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt.
7. Respecteren we uw keuzen en informeren we u als er belangrijke veranderingen zijn die van invloed zijn op uw persoonsgegevens of de manier waarop we deze gebruiken.
8. Nemen we de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die we over u bewaren.

Persoonsgegevens

Gegevens die u met ons deelt

We verzamelen persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon of tijdens evenementen of anderszins.

U verstrekt ons bijvoorbeeld gegevens wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, een bestelling plaatst, een enquête, prijsvraag of vragenlijst invult, uw voorkeuren en accountgegevens bijwerkt.

Tijdens deze interacties deelt u mogelijk het volgende met ons: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer voor contact en betalingsgegevens. In sommige omstandigheden hebben we die gegevens nodig om u een product of dienst te kunnen leveren waarom u hebt gevraagd.

Als u gegevens over andere personen met ons deelt (bijvoorbeeld als u een product voor een ander hebt gekocht of op een andere firma geleverd moet worden), dient u na te gaan of die persoon ermee akkoord gaat dat u zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt en dat wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens uit uw online interacties

We verzamelen en bewaren beperkte persoonsgegevens en bepaalde anonieme, geaggregeerde statistische gegevens van alle bezoekers van onze website, ongeacht of u ons deze gegevens actief hebt verstrekt of enkel onze websites bezoekt. De gegevens die we verzamelen, zijn onder andere het IP-adres (internetprotocol) van het apparaat dat u gebruikt, de browsersoftware die u gebruikt, uw besturingssysteem, de datum en tijd van het bezoek, het internetadres van de website die u via een koppeling naar onze website heeft geleid en informatie over hoe u onze websites gebruikt.

We gebruiken deze informatie om te zien hoe goed onze website werkt, hoe ze worden gebruikt en welke informatie gebruikers het meest bekijken.
Die informatie wordt voornamelijk verzameld via onze cookies en vergelijkbare technologieën.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de webbrowser door websites worden opgeslagen op uw apparaat. Ze werden voor het eerst toegepast in het midden van de jaren 90 en zijn nu een van de meestgebruikte technologieën op internet.

Sommige cookies die we bij Peever gebruiken, verzamelen persoonsgegevens over u. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt overeenkomstig dit privacybeleid. Door onze websites te blijven gebruiken, accepteert u dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst.

Voor meer informatie, zoals de soorten cookies die we gebruiken en de manier waarop we cookies beheren die op onze websites worden geplaatst, raadpleegt u ons cookiebeleid.

Communicatie via e-mail

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, sturen we u informatie zoals offertes, orderbevestigingen en facturen per e-mail. Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, willen wij u ook op de hoogte houden van alles wat er gebeurt bij Peever International waarvan wij denken dat dit voor u interessant is. Of het nu gaat om aankondigingen van onze nieuwste producten, aanbiedingen of geplande evenementen, we willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over de informatie die u van ons ontvangt. In het onderstaande gedeelte ‘Hoe kunt u de manier waarop wij contact met u opnemen wijzigen?’ leest u hoe u de manier waarop wij u benaderen kunt bijwerken of veranderen of ons kunt verzoeken om geen contact meer met u op te nemen.

We verzamelen informatie over hoe u omgaat met onze e-mailberichten, inclusief of ze bij u zijn afgeleverd, of u ze opent, of u ervoor kiest meer te weten te komen over nieuwe ontwikkelingen bij Peever (bijvoorbeeld door te klikken op een koppeling in onze e-mail) en of u ons vraagt geen contact meer met u op te nemen (door te klikken op de afmeldopties die aanwezig is in al onze e-mailberichten).

We gebruiken die informatie op zichzelf en in combinatie met uw klantgegevens (de gegevens die u met ons deelt) om er zeker van te zijn dat we u geen ondersteunings- of marketinginformatie meer sturen wanneer u ons heeft gevraagd dit niet meer te doen. We gebruiken deze informatie ook om onze e-mails zo interessant mogelijk te maken door u inhoud en ervaringen te bieden waarvan we denken dat u die interessant vindt op basis van de manier waarop u reageerde op onze vorige e-mails. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw gegevens voor dit doel gebruiken (zie het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’).

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, is de diensten, producten en ervaringen te kunnen bieden die u van ons verwacht.

Gegevens die u met ons deelt

We gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt op de volgende manieren:
– Om te reageren op uw vragen en verzoeken;
– Om met u te communiceren;
– Om diensten en ondersteuning voor onze producten te leveren;
– Voor klanttevredenheidsonderzoeken, zodat we kunnen bepalen welke verbeteringen in onze diensten en producten kunnen worden aangebracht en uw ervaring kunnen verbeteren;
– Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden van Peever International of andere zaken waarover wij u moeten informeren;
– Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, om u op de hoogte te houden van onze andere producten en diensten;
– Om u essentiële veranderingen aan onze Peever producten te melden

Andere manieren waarop uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt

We gebruiken uw persoonsgegevens:
Bij geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot uw Peever producten
– Om frauduleuze transacties op te sporen en te voorkomen;
– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en
– Voor profilering en statistische analyse. U hebt het recht bezwaar te maken tegen deze manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’.

Wat is onze rechtvaardiging voor de manier waarop we omgaan
met persoonsgegevens?

De wetten voor gegevensbescherming en privacy in sommige landen eisen dat we een zogeheten ‘wettelijke basis’ of ‘rechtsgrond’ hebben voor de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens. Dit betekent grofweg dat we een wettelijke rechtvaardiging moeten hebben voor de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

We hebben uw persoonsgegevens voornamelijk nodig om:
– u de producten of diensten te leveren waarom u hebt gevraagd; en
– ervoor te zorgen dat onze producten goed werken en alle dingen doen die u ervan verwacht.

Soms is ons gebruik van uw persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk om u onze producten en diensten te kunnen leveren of om ervoor te zorgen dat ze goed werken. In die gevallen hebben wij zogeheten ‘legitiem belang’ bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit legitieme belang kan het volgende omvatten:
– fraude opsporen en voorkomen;
– ervoor zorgen dat onze websites en IT-systemen beveiligd blijven;
– ervoor zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk werken;
– de gegevens die we verzamelen analyseren en verbeteren;
– de effectiviteit van onze reclamecampagnes en advertenties bepalen; en
– de manier waarop u in de toekomst winkelt en met ons communiceert aanpassen en verbeteren.

Sommige persoonsgegevens die u met ons deelt (bijvoorbeeld wanneer u uw accountgegevens bijwerkt), worden aangeduid als optioneel. We leggen uit hoe we die gegevens gebruiken en als u ervoor kiest deze met ons te delen, stemt u ermee in dat we uw gegevens op die manier gebruiken. U kunt ons op elk moment vragen die gegevens te verwijderen door contact op te nemen met de klantenservice van Peever of door een e-mail te sturen naar ons via info@peever.be.

Tot slot moeten we in sommige, relatief beperkte omstandigheden uw persoonsgegevens op een bepaalde manier verwerken om er zeker van te zijn dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens bekend moeten maken aan regelgevende of wetshandhavende instanties.

Uiteindelijk is de reden dat we uw persoonsgegevens verwerken zoals we dat doen, dat we direct of indirect onze producten, diensten en uw algehele ervaring met Peever als bedrijf kunnen verbeteren. Ongeacht onze rechtvaardiging voor de verwerking van uw persoonsgegevens (of dit nu nodig is om u een bepaald product te kunnen leveren of dat het in ons ‘legitieme belang’ is) zorgen we ervoor dat we al het nodige doen om uw privacy te beschermen.

Hoe kunt u de manier veranderen waarop wij contact met u opnemen
over onze producten, diensten en ondersteuning?

We sturen u alleen marketinginformatie als u hebt aangegeven dat u daarmee instemt.

U kunt de wijze waarop wij contact met u opnemen op de volgende manieren veranderen:

Aanmelden/contact met mij gaan opnemen

Als u ons niet eerder hebt gevraagd om u marketinginformatie te sturen, kunt u ons vragen daarmee te beginnen (dit wordt ook wel ‘opt-in’ of ‘aanmelden’ genoemd) door:

– Contact op te nemen met Peever International en aan te geven dat u informatie van ons wilt ontvangen; of
– Een mail te sturen via onze website en vragen om uw gegevens te wijzigen.

Uw voorkeuren wijzigen

Als u eerder hebt aangegeven dat u door ons benaderd wilt worden, maar de manier waarop we dat doen wilt veranderen, kunt u uw voorkeuren bijwerken door:

– Contact op te nemen met Peever International en aan te geven dat u de manier waarop wij contact met u opnemen, wilt wijzigen of bijwerken; of
– Een mail te sturen via onze website en vragen om uw voorkeuren te wijzigen.

Afmelden/geen contact meer met mij opnemen

Als u geen marketing- of ondersteuningsinformatie meer wilt ontvangen (dit wordt ook wel ‘opt-out’ of ‘afmelden’ genoemd), kunt u dat op ieder moment doen door:

– Contact op te nemen met Peever International en aan te geven dat u deze informatie niet meer wilt ontvangen;
– Gebruik te maken van de optie Afmelden die standaard is opgenomen in iedere e-mail
(met marketing- en ondersteuningsinformatie);
– U aan te melden bij uw account op onze website en uw voorkeuren en gegevens te wijzigen;
– Een e-mail te sturen via nfo@peever.be.

Welke persoonsgegevens deelt Peever International met derden?

We stellen voorop dat we uw persoonsgegevens nooit aan anderen verkopen en ze alleen delen zoals uiteengezet in dit privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt.

Externe dienstverleners

We delen uw persoonsgegevens met bepaalde externe dienstverleners. Zij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor deze dienstverlening. Zij moeten uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en mogen deze niet gebruiken op een andere wijze dan door ons is verzocht en alleen overeenkomstig dit privacybeleid.

Deze externe dienstverleners vallen in de volgende categorieën:
– Bepaalde distributeurs die ons helpen onze producten in bepaalde landen te verkopen;
– Degenen die ons helpen onze producten bij u te bezorgen;
– Derden die ons helpen met mailingdiensten, productonderhoud en -reparatie, de verwerking van productaankopen, financiële diensten, accountancydiensten, administratieve diensten, IT-technologie (zoals gegevensopslag), beveiligingsdiensten en verzekeringsclaims; en
– Derden die ons helpen om u diensten te verlenen en antwoorden te sturen;

Derden die ons helpen met onze advertenties en marketing

We willen er zeker van zijn dat onze advertenties en marketing relevant en interessant zijn voor u en voor onze andere klanten. Dat betekent dat we samenwerken met derden die ons helpen begrijpen hoe goed onze online advertenties werken of die ons helpen om mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in Peever producten. Ze doen dit door cookies te plaatsen op onze website (meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid).

We delen ook beperkte persoonsgegevens met:
– externe gegevensleveranciers en analysebedrijven, die namens ons gegevensafstemming en/of gegevensanalyse uitvoeren.

Andere derden

Wij delen uw persoonsgegevens indien de wet ons daartoe verplicht, inclusief in verband met een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of om te voldoen aan andere nationale, regionale of plaatselijke wetgeving.

Als u meer informatie wilt over hoe we uw persoonsgegevens delen,
stuur dan een e-mail naar info@peever.be.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid en zolang de wet dit ons verplicht. De daadwerkelijke periode dat we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het type persoonsgegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.

Uw opties en keuzen

Waar mogelijk geven we u de controle over de persoonsgegevens die we over u verzamelen om ervoor te zorgen dat deze correct zijn en in overeenstemming met uw voorkeuren. U hebt het recht de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, bij te werken en te wijzigen. U kunt dat doen voor een deel van uw persoonsgegevens in uw account. Desgewenst kunt u de manier wijzigen waarop we contact met u opnemen. Zie het bovenstaande gedeelte ‘Hoe kunt u de manier veranderen waarop wij contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning?’.

In bepaalde omstandigheden kunt u ook:
– Bezwaar maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden;
– Ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
– Ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te wissen; of
– Ons vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een externe dienstverlener.

Houd er rekening mee dat die rechten niet altijd gelden en dat er bepaalde uitzonderingen op zijn.
We moeten bovendien uw identiteit bevestigen voordat we ingaan op bepaalde verzoeken.

Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen,
stuur dan een e-mail naar info@peever.be.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We maken gebruik van de geëigende technische en organisatorische maatregelen, zoals versleuteling, om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen en wij evalueren deze maatregelen regelmatig. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van een combinatie van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen. Zo gebruiken we toegangscontroles om de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beheerd en behandeld, te beperken en te beheren. We zorgen ook dat ons personeel adequaat is getraind in de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege onze procedures kunnen we u zo nu en dan om een identiteitsbewijs vragen voordat we uw persoonsgegevens met u delen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een beveiligingslek is waardoor de bescherming van persoonsgegevens in het geding komt en wij u daarover moeten informeren, doen we dit.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Als we ons privacybeleid wijzigen, publiceren we de bijzonderheden van de wijzigingen hieronder. Als wij over uw e-mailadres beschikken, kunnen we u ook een e-mail sturen met informatie over deze wijzigingen. Zo nodig vragen wij u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst geëvalueerd en bijgewerkt in maart 2018.

Vertalingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is opgemaakt in het nederlands en wordt vertaald naar het engels om de toegankelijkheid te vergroten. Als er conflicten of tegenstrijdigheden bestaan tussen de vertaalde versies van dit privacybeleid, is de nederlandse versie doorslaggevend.

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt, uw bezorgdheid wilt uiten of een klacht wilt indienen over de manier waarop we de persoonsgegevens die we over u hebben gebruiken, stuur dan een e-mail of brief naar ons privacyteam of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming voor uw land, zoals wordt vermeld in de Contact.

U kunt ook contact opnemen met de relevante toezichthouder of instantie in uw land die verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens. Informatie over de relevante toezichthouder of instantie in uw land en de contactgegevens van die organisatie vindt u in de Contact.

U kunt op elk moment contact opnemen met ons per e-mail via info@peever.be of schriftelijk naar Peever International nv, Plaslaar 38, B-2500 Lier. We zullen daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
U kunt ook contact opnemen met de relevante functionaris(sen) voor gegevensbescherming in uw land.